top of page

Een wereld die naar zuurstof verlangd

De geuren van verschillende bloemen leidde me doorheen de tuin. Bij het bewonderen van de Irissen en hun wit-paarse kleuren realiseerde ik me sterker dan anders dat elk levend wezen zuurstof bevat. Wanneer zuurstof ontbreekt, stralen bloemen minder, kleuren bomen minder groen, zingen de vogels zachter en is de natuur stiller. Ook bij de mens is dit zo, wanneer je minder zuurstof bevat kleur je minder fel, worden je voedingstoffen niet goed opgeslagen en je gezondheid en gemoed dragen hier de gevolgen van.


Je kent het gevoel van adem te kort hebben en naar lucht happen. Dit in de vorm van astma, plots schrikken, hyperventilatie,…etc. Dit wordt tijdelijk verholpen of genezen met medische hulp, maar het tekort aan zuurstof in deze wereld zit veel dieper dan wat je aan de oppervlakte ziet.


Voel jij genoeg zuurstof in je lichaam? Zie jij de natuur stralen?


Bomen doen leven

Bij het creëren van de huidige maatschappij, waar handelszaken en productie bijdragen aan opbrengst voor het land, vergat men na te denken over de gevolgen. De gevolgen voor de natuur en daarom ook voor de mens. Wat natuur niet verdragen kan zal de mens ook uitputten zoals plastiek en chemische stoffen uit bijvoorbeeld pesticide. Bij het neerzetten van uitvindingen werd duurzaamheid genegeerd. Dit zie je bij de productie van bijvoorbeeld wc-papier. Als men hier meteen duurzaam tewerk was gegaan, door te werken met hennep of bamboe, leefden er nu meer bomen en dieren, waardoor de wereld meer zuurstof zou bevatten en de vochtigheidsgraad meer balans zou dragen.


Duurzaamheid in de verkoop en productie is weer actueel geworden omdat men nu met eigen ogen ziet dat de gevolgen nadelig zijn voor de mens. Eerst zien dan geloven wordt er gezegd. Maar wat als je voelt dat het niet klopt om bomen te kappen voor productie van wc-papier of printpapier, blijf je hier dan nog mee doorgaan?


Het land hoeft niet arm te zijn om geld op te brengen. Met het behouden van de natuur, behoudt men rijkdom en overvloed. Hoe rijker de natuur, hoe rijker de mensheid, de aarde en het leven.


Koop jij bewust? Ben jij je bewust van ontbossing?


Voedt je met zuurstof

In de huidige situatie snakt de mens nog meer naar zuurstof. Hier is geen individu schuldig aan, het is een samenloop van situaties die de mens verder bracht van zijn natuur.


Ook in voeding leeft minder zuurstof door eenzijdig te oogsten. Wanneer je de natuur van zuurstof ontneemt, ontneem je jezelf van zuurstof. Levend drinkwater is moeilijk te vinden. Water in flessen is dood en zal je cellen niet kunnen voorzien van zuurstof. Wanneer je levend organisme aan je water toevoegt, zoals citroen of limoen, gaat het water weer leven en zullen ook je cellen voorzien zijn van meer zuurstof.


Erken jij de geneeskracht van bomen? Voedt jij jezelf met leven?

Jij, ik, wij De daden uit het verleden brachten gevolgen met zich mee maar ook lessen. Je kan het verleden niet veranderen maar je kan nu beginnen met het creëren van leven op aarde.

Wanneer je de gedachte uit je hoofd zet dat het probleem te groot is om opgelost te worden of dat je je erbij neerlegt en ervan uitgaat dat een ander iets onderneemt, is er plek vrij voor een plan tot actie. Actie om samen ons steentje bij te dragen, het initiatief te nemen om uit deze vicieuze cirkel te stappen.


Je bent niet alleen. Wanneer iedereen zich voedt met verse voeding, zo vers mogelijk, biologisch, seizoensgroenten-en fruit, je water drinkt vanuit een bron of met levend organisme, je een klein tuintje aanlegt met bloemen voor bijen, je bewuster en daardoor duurzamer gaat leven, breng je hoop en inspiratie in de wereld voor je medemens, zodat die gemotiveerd wordt om ook actie te ondernemen. Dan zal je leven voelen in elke cel van je lichaam. Wanneer je jezelf voedt met zuurstof, voedt je de natuur en andersom.

Zo ontstaat er een wederzijdse uitwisseling, een nieuwe vicieuze cirkel, een cirkel van leven.


Wees liefdevol en dankbaar voor de aarde, zij zal je teruggeven wat je haar geschonken hebt.


Kom jij in actie voor de aarde, de natuur, je medemens en jezelf?

8 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page